โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่  ฉบับที่ 2 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ฉบับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2083 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา