โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา