โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1075 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา