โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2565 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 มีนาคม 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2003 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


   เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2565  ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.แมน ฟักทอง เป็นประธานและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมดำเนินงาน เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอม 2/2565 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ที่คุรุสภาฯ กำหนดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ในการขอใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ตามหลักเกณฑ์ใหม่ รวมถึงการให้คำแนะนำหลังจบการศึกษา การสมัครงาน และแนวทางการประกอบวิชาชีพครู ทำให้นักศึกษาของมหาลัยฯ ได้รับฟังประสบการณ์ ข้อแนะนำต่างๆเป็นแนวทางในการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานบนเส้นทางการเป็น "ครูช่าง" ที่เต็มไปด้วยสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ


 "ครูช่าง" #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก#


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา