โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.โกศล  ประทุมชาติ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงความยินดีกับพลโทโกศล  ประทุมชาติ รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและพลตรีเกษมสุข  ตาคำ รับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา