โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานคลังและพัสดุ ในการประชุมสัญจร ประจำปี 2566 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานคลังและพัสดุ ในการประชุมสัญจร ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกองคลัง ทีมงานกองคลัง และเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  ในโอกาสประชุมสัญจรซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดทำรายการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
         การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อจัดเตรียมข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการเตรียมข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรายงานกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : พรรณษา เรือนน้อย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา