โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลางาน ประชุมวิชาการ CRCI 2024 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลางาน ประชุมวิชาการ CRCI 2024

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา