โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสู่รั้วราชมงคลล้านนา  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมพร้อมสู่รั้วราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 21  มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,723  คน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

         โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ใจความสำคัญว่า “ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วราชมงคลล้านนนา  ขอให้นักศึกษาใช้โอกาสนี้ได้ศึกษาหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียน จากเพื่อน จากครูอาจารย์ เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป อยากฝากข้อคิดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนพึงระลึกไว้ว่า 3 สิ่งที่เราที่เราต้องระลึกไว้เสมอก็คือ เวลา โอกาสและ สถานภาพทางการเงิน เราควรมีการวางแผนการทำงาน การบริหารการเงินของตัวเอง หากเราสามารถบริหารจัดการทั้ง 3 สิ่งนี้ได้อย่างลงตัว เราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา และทุกสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ “

          สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567  มีพิธีมอบทุนการศึกษา เรียนดีมีค่าเทอม ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การแนะนำข้อมูลการให้บริการนักศึกษาโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับเกียรติจาก สถานีตำรวจช้างเผือก บรรยายในหัวข้อ การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลลสวนปรุง บรรยายในหัวข้อ “การเติมพลังใจวัยว้าวุ่น” STAY STRONG STAY POSITIVE  และการแนะนำบริการต่างๆจากกองพัฒนานักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา