โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ เตือนภัย  : ติดแล้วไม่มีทางแก้ !!...สัญญาณอันตราย มัลแวร์ WannaCrypt | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ เตือนภัย : ติดแล้วไม่มีทางแก้ !!...สัญญาณอันตราย มัลแวร์ WannaCrypt

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา