โลโก้เว็บไซต์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wifi )...ของ มทร.ล้านนา ที่เปิดให้บริการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wifi )...ของ มทร.ล้านนา ที่เปิดให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


"คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย" : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to


รายละเอียดเพิ่มเติม 05-3921-444 ต่อ 5305 (สวส.มทร.ล้านนา)
Facebook Fanpage : AritRmutlออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา