โลโก้เว็บไซต์ ใบยื่นขอการรับรองจริยธรรม | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ใบยื่นขอการรับรองจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 3745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ใบยื่นขอการรับรองจริยธรรม เพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2562

>> ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา