โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายเวลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันที่ 9 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการรับบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reserch.pocru.ac.th/pcrunc2018/ 

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา