โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานส่งเสริมสุขภาพ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ หัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กติกาการประกวด

1.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคย เผยแพร่ลงในสื่อใดๆ และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน

1.2 เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร หรือมีการพาดพิงเรื่องการเมือง ไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีที่ก่อให้เกิด ความแตกแยกในสังคม

1.3 ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” ความยาวไม่ เกิน 3 นาที

2. หลักเกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

2.1 รูปแบบ และแนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว สื่อความหมาย และความน่าสนใจ (20 คะแนน)

2.2 ความคิดสร้างสรรค์(20 คะแนน)

2.3 เทคนิคการเล่าเรื่อง (20 คะแนน)

2.4 คุณภาพในการผลิต (20 คะแนน)

2.5 การใช้ภาษาและดนตรี(10 คะแนน)

2.6 ใช้ระยะเวลาตามที่กำหนด (10 คะแนน)

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด

3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งใบสมัคร หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม

3.3 บันทึกไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที ลงแผ่น CD หรือ DVD ส่งด้วยตัวเองที่ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 หมดเขตส่งประกวด วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

4. รางวัลประกวด 5 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ตามลำดับรางวัล ดังนี้

4.1 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท

4.2 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2,000 บาท

4.3 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1,000 บาท

4.4 รางวัลชมเชย 500 บาท

4.5 รางวัลชมเชย 500 บาท

 

****ตัดสินการประกวดวันที่26 กรกฎาคม 2561
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา