โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา