โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้  KM DAY 2018  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2009 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ให้แก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีการดำเนินการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา