โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดโดยสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ซูอควาเรียม ณ ลานฮิปโป สวนสัตว์เชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ในครั้งนี้ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้แนวคิด มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์ ขบวนที่ 12 ในคืนนี้ และงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ มทร.ล้านนา ตาก ในครั้งต่อไปท่าอากาศยานเชียงใหม่และศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนธันวาคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา