โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-01 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

https://webs.rmutl.ac.th/manage/m03posthttps://webs.rmutl.ac.th/manage/m03post กลับหน้าหลักให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ชั้น 6 อาคารเรียนรวม) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ อ่านต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา