โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-28 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-28

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนาศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธุ์ พร้อมด้วย พ.จ.อ.อำนาจ  ใจคำฟู บุคลากรชำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ โดยมีนางอัจฉรา  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ รับมอบ และนำชมการทำงา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา