โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-17 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-17

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบุคลากร

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ประกาศ) (ใบสมัคร) (แบบฟอร์มเสนอชื่อ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
พุธ 17 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอัมพวา  ยอแสน บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสัญญา  ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานคลังจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา