โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-06 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-06

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ฯ จำนวน 1 อัตรา รัยสมัครตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่นายวิทูรย์ ส่องแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่งผลให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ นั้น ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา