โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-07 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-11-07

ศิลปกรรมฯมอบรางวัลภาพวาดสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมจากชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยกำหนดให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือ KOREATECH
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Choi  Sung-Sik, Mr.Lee  Hyoung-Woo และ Mr.Jeong  Jiun จา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา