โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-16 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-11-16

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 และประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 31 มกราคม 2560  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอย... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา