โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-10 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-10

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จันทร์ 10 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 อาจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายภราดร  หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้มีนายปวิณ  ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจั... >> อ่านต่อ


*** ข่าวประชาสัมพันธ์ : ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้
จันทร์ 10 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต มทร.ล้านนาทุกท่าน เนื่องด้วยเวลา 03.10 น. (เช้าวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560) เกิดเหตุไฟไหม้สายนำสัญญาณ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงไปยังทุกเขตพื้นที่ ส่งผลให้... 1.ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้ง 6 พื้นที่ (ทีมงานได้สลับวงจรสื่อสารให้กับทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว) 2.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน เกือบทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา