โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-19 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-19

การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการและลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา  เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯ อย่างไม่เป็นทางการ นายกร จันทรวิโรจน์ ... >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีนายธีระ  อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับ ณ ลานต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนเมษายน 2560 ร่วมจัดโดยปศุสัตว์เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม... >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ประกอบพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย - พ่อปู่เทพนครราช โดยพิธีได้เริ่มในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา เครื่องสักการะและเครื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา