โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-04 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-05-04

สวก.มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้เกษตรกร
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ล้านนา (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและการแปรรูปผักเชียงดา ให้กับกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้านทาดง ต.ทาสบส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 23 ราย เพื่อถ่ายทอดวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาผักเชียงดาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถสร้างอาชีพ เพิ่ม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา