โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-24 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-24

เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของภาครัฐได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ระดับมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่มีค... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ"ดอยสวยด้วยพฤกษา" เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธ์พืชและสร้างความสวยงามให้แก่ภูมิทัศน์โดยรวมของดอยสุเทพและปรับปรุงทัศนียภาพตลอดเส้นทางขึ... >> อ่านต่อ


การประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา