โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-31 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-31

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์ อาจารย์ชาคริต  ชูวฒยากรณ์ อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้นท์ เชียงใหม่ ร่วมจัดโดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ในการนี้เจ้าภาพผู้จัดงาน ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนจ... >> อ่านต่อ


สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา