โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-16 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-16

มทร.ล้านนา เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเสนอโครงการเกษตรอุตสาหกรรม
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะทำงานได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้านำเสนอผลงาน โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ข่าว/ภาพว่าที่ รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา