โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-13 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-13

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมสัมมนา เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือพร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบนเรือสำราญ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ CTI Bankok จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Uncover Working Experience on a Cruise Ship :  ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ" ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช ฤทธิชัย ลูกเรือสำราญชาวไทยคนแรก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมกับทีมงานจาก CTI Bankok ณ ห้อง บธ. 1-104 อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะ... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา