โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-26 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-26

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  9 มทร. 
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมได้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัด "การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและเสวนาแลกเปลี่่ยนมุมมองการบริหารมหาวิทยาลัย กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถึงความสำคัญของ 3 องค์กรหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา