โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-12 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-03-12

ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ
จันทร์ 12 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic  และ Kanazawa Institute of Technology ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลานหน้าลิฟแก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอความคิด ความเห็นและความรู้ ในการร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา