โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา