โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 991 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้ อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 150 คน ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อนำไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 40 ปี ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา