โลโก้เว็บไซต์ 25-12-60 คริสมาส | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25-12-60 คริสมาส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาSANTA is Coming to U(niversiy) ศูนย์ภาษาพาซานตาครอสแจกของขวัญวันคริสต์มาส
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มท...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา