โลโก้เว็บไซต์ SANTA is Coming to U(niversiy)  ศูนย์ภาษาพาซานตาครอสแจกของขวัญวันคริสต์มาส  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SANTA is Coming to U(niversiy) ศูนย์ภาษาพาซานตาครอสแจกของขวัญวันคริสต์มาส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มทร.ล้านนา นำขบวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในขบวนของซานต้าคลอส และเหล่านางฟ้า , กวางเรนเดียร์ นำความสุขส่งให้บุคลากรและนักศึกษา ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยซานคลอสได้แจกขนมและถามคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์เป็นภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช่วงเทศกาลปีใหม่สากล ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคม ถือเป็นวันคริสต์มาส เริ่มต้นวันแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


คลังรูปภาพ : 25-12-60 คริสมาส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา