โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-26 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-12-26

โครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ สัญจร มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดโครงการ "จัดโครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา ตาก) " ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากอดีต ปัจจุบันและการก้าวสู่อนาคต รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคล... >> อ่านต่อ


SANTA is Coming to U(niversiy) ศูนย์ภาษาพาซานตาครอสแจกของขวัญวันคริสต์มาส
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มทร.ล้านนา นำขบวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในขบวนของซานต้าคลอส และเหล่านางฟ้า , กวางเรนเดียร์ นำความสุขส่งให้บุคลากรและนักศึกษา ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยซานคลอสได้แจกขนมและถามคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์เป็นภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช่วงเทศกาลปีใหม่สากล ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคม ถือเป็นวันคริส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา