โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

https://webs.rmutl.ac.th/manage/m03posthttps://webs.rmutl.ac.th/manage/m03post กลับหน้าหลักให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว อ่านต่อ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา