โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนาศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนาศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธุ์ พร้อมด้วย พ.จ.อ.อำนาจ  ใจคำฟู บุคลากรชำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ โดยมีนางอัจฉรา  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ รับมอบ และนำชมการทำงานของศูนย์ นิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา