โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ (ประกันสุขภาพกลุ่ม) | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ (ประกันสุขภาพกลุ่ม)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ (ประกันสุขภาพกลุ่ม) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โทร.1703 เอกสารแนบท้ายประกาศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา