โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 982 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ และทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดยมีนางอุบลนัดดา  ลิ้มจรูญ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ให้การต้อบรับ ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา