โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอัมพวา  ยอแสน บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสัญญา  ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา