โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1076 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  ม่วงมัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จากนั้นนำชมสวนน้ำเด็กเล่นและสโนว์โดม สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไปท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา