โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-28 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-28

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายสนับสนุนจัดส่งภาระงาน
พุธ 28 กันยายน 2559 / ข่าวบุคลากร

เอกสารหมายเลข1 ภาระงานรายบุคคล เอกสารหมายเลข2 แบบสรุปผลรวมการปฏิบัติงานหน่วยงานเอกสารห... >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559
พุธ 28 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  ม่วงมัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จากนั้นนำชมสวนน้ำเด็กเล่นแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา