โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังนี้

1. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

2. ผู้สมัครหมายเลข 1

3. ผู้สมัครหมายเลข 2

4. ผู้สมัครหมายเลข 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา