โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ และนำประชาชนกล่าวถวายความอาลัย ยืนถวายความอาลัย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ก่อความปิติแก่ประชาราษฎร์จากการเสด็จไปยังทุกพื้นที่ โดยแบ่งส่วนของนิทรรศการออกเป็น 7 ทศวรรษที่ทรงครองราชย์ คือ ทศวรรษที่ 1 แสงทองปณิธาน, ทศวรรษที่ 2 ทดลองงานการแก้ไข, ทศวรรษที่ 3 พระเสโทที่รินไหล, ทศวรรษที่ 4 เพื่อแผ่นดินปวงประชา, ทศวรรษที่ 5 สืบคืนวันวัฒนา, ทศวรรษที่ 6 อเนกสุขอนันต์ค่า และทศวรรษที่ 7 พระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพร 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา