โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชูประเด็นการจัดงานครบ 12 ปี สถาปนา มทร.ล้านนา ในเวทีสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ชูประเด็นการจัดงานครบ 12 ปี สถาปนา มทร.ล้านนา ในเวทีสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ดับเพลิง สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 โดยได้เกียรติจากนาวาอากาศเอกวิสูธ  จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ร่วมกิจกรรม  ในการนี้ นายอัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2560, การประชุมวิชาการนานาชาติ RMUTL 1st ISHPMNB 2014, พิธีเปิดศูนย์ Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture ในวันที่ 5 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมสภากาแฟในเดือนมกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา