โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทดลองพิมพ์และสแกนเอกสาร...ฟรี !! | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทดลองพิมพ์และสแกนเอกสาร...ฟรี !!

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทดลองพิมพ์และสแกนเอกสาร...ฟรี !! ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้ทำการทดลองระบบพิมพ์และสแกนเอกสาร สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยฟรีคนละ 20 แผ่น ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุดชั้น 1)

วิธีการสั่งพิมพ์ 2 ช่องทาง คือ 1.จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Thin 1 และ 2

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์....ตามคู่มือด้านล่างนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา