โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-07 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-07

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทดลองพิมพ์และสแกนเอกสาร...ฟรี !!
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทดลองพิมพ์และสแกนเอกสาร...ฟรี !! ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ได้ทำการทดลองระบบพิมพ์และสแกนเอกสาร สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยฟรีคนละ 20 แผ่น ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุดชั้น 1) วิธีการสั่งพิมพ์ 2 ช่องทาง คือ 1.จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2.เครื่องค... >> อ่านต่อ


KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา