โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 อาจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายภราดร  หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้มีนายปวิณ  ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานในเวลา 18.00 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา