โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนเมษายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีนายธีระ  อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับ ณ ลานต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนเมษายน 2560 ร่วมจัดโดยปศุสัตว์เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในงาน สำหรับสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา